Devamı...

EĞİTİM

STS Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. sürdürülebilirlik ilkesinde eğitimin yerini önemsemektedir. Sürdürülebilir tarım sistemleri konusunda genele açık eğitimler organize ederek tüm paydaşların yetkinlik ve bilgi birikimlerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Şirketlere, üniversite öğrencilerine, sektör temsilcilerine veya müşterilerine gelen talepler doğrultusunda Yönetim Sistemleri, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım konularında ilgili yetkinliğe sahip eğitmenler tarafından katılımcı […]

Devamı...
Devamı...

SİSTEM BELGELENDİRME

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı  STS Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. ulusal veya uluslararası yetki ve akreditasyonlara sahip kuruluşlar ile işbirliği içerisinde ISO 9001:2015 belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı STS Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. ulusal veya uluslararası yetki ve akreditasyonlara sahip kuruluşlar ile işbirliği içerisinde ISO 22000:2005 […]

Devamı...
Devamı...

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P standardı, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak, insan, hayvan ve çevre sağlığı ile güvenliğine yönelik uluslararası bir yaklaşımla, yapılan faaliyetlerin insana ve çevreye zararlı etkilerini en aza indirerek, üretimin tüketime kadar ki süreçte tüketicilerin endişelerini gidermek için tasarlanmış uluslararası bir standarttır.   GLOBALG.A.P. Sertifikasyon kapsamı:   -Gıda güvenliği ve izlenebilirlik -Çevre (biyolojik çeşitlilik dahil) -İşçilerin sağlığı, […]

Devamı...
Devamı...

ORGANİK TARIM

Organik Tarım faaliyetleri toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini kapsamaktadır.   Organik Tarım, gıdanın ve tarımsal faaliyetlerin […]

Devamı...
Devamı...

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi Tarım Uygulamaları Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri içermektedir. İyi tarım uygulamalarının genel kuralları; 1) İyi tarım uygulamaları, Bakanlıkça belirlenen uygunluk kriterleri ve kontrol noktaları doğrultusunda gerçekleştirilir. 2) Kontrol ve sertifikasyon […]

Devamı...