TÜRKAK

STS Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım konularında faaliyet göstermek üzere  Tarım ve Orman Bakanlığına yetkilendirme ve çalışma izni başvuru sürecine girmiş olup, TS EN ISO/IEC 17065 standardına göre akreditasyon çalışmalarına başlamıştır.